Regulamin sklepu internetowego www.belutti.com

I. Definicje
§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.belutti.com zwanym dalej „Regulaminem”, pod
poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a) „Sprzedawca” – OPTIBLOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie, ul. Igańska
20, 04‐087 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000378051,
NIP 113 282 66 54, REGON 142811872, e‐mail: info@optiblok.com.,
b) „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://belutti.com/ oraz jej
podstronach,
c) „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która założyła konto w Sklepie,
d) „Salon optyczny” ‐ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą w
zakresie sprzedaży wyrobów optycznych, opraw okularowych, okularów przeciwsłonecznych, soczewek
kontaktowych oraz akcesoriów okularowych,
e) „Zamawiający” ‐ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie
sprzedaży wyrobów optycznych, opraw okularowych, okularów przeciwsłonecznych, soczewek
kontaktowych oraz akcesoriów okularowych, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w
Sklepie na potrzeby usługi „Zamów i przymierz”,
f) „Punkt sprzedaży” – salon optyczny współpracujący ze Sprzedawcą w celu realizacji usługi „Zamów i
przymierz”, znajdujący się na liście zamieszczonej na stronie Sklepu,
g) „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
h) „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
i) „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem http://belutti.com/polityka‐
prywatnosci/,
j) „Zamów i przymierz” – usługa polegająca na umożliwieniu Zamawiającemu zamówienia do wybranego
Punktu sprzedaży wybranych opraw okularowych lub okularów przeciwsłonecznych, na zasadach
określonych w Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne
§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Salonów
optycznych, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących
się w asortymencie Sklepu, oraz na rzecz Zamawiających w celu skorzystania z usługi „Zamów i Przymierz” oraz
zasady tworzenia Konta Klienta.

§ 3

1. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne
informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz
zaproszeniem do składania ofert.
2. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają
podatek od towarów i usług.
3. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać
i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zwarte już umowy sprzedaży.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach
Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystanie bez
zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich.

§ 5

W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych: urządzenie
z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa, aktywne konto poczty
elektronicznej (e‐mail) oraz posiadanie numer telefonu.

§ 6

W celu prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia lub skorzystania z usługi „Zamów
i przymierz”, wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do
utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz utrzymania procesu składania zamówienia, a także do
utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich
skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą specjalnego
oprogramowania.

III. Założenie Konta w Sklepie
§ 7

1. Świadczona przez Sprzedawcę usługa elektroniczna polegająca na umożliwianiu korzystania z Konta
w Sklepie jest bezpłatna.
2. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o prowadzenie Konta w Sklepie powinna kliknąć przycisk
znajdujący się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, wypełnić wszystkie pola
obowiązkowe formularza rejestracji (rejestracja Klienta przez e‐mail). Formularz stanowi ofertę
Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zwarcia umowy o prowadzenie Konta
w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest
akceptacja Regulaminu i Polityki.
3. W formularzu należy uzupełnić niezbędne i wymagane pola, bezwzględnie podając adres e‐mail, telefon
oraz hasło. Podany adres e‐mail oraz hasło po założeniu Konta służyć będą do logowania na nie.
W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć odpowiednie pola checkboxa. W tym
przypadku w formularzu należy podać pełną nazwę firmy, NIP, adres fakturowania oraz adres
korespondencyjny prowadzonej działalności gospodarczej, a także numer telefonu. Podany adres
prowadzenia działalności gospodarczej będą po założeniu Konta stanowić adres doręczenia zamówień.
4. Sprzedawca, po kliknięciu przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny przycisku „Zarejestruj
się”, wysyła do tej osoby, na podany przez nią adres e‐mail wiadomości z linkiem aktywacyjnym. Do
wiadomości dołączane są także Regulamin oraz Polityka.
5. Kliknięcie przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny w link aktywacyjny jest równoznaczne
z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między
Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o
prowadzenie Konta w Sklepie.
6. Umowa z Klientem oraz Zamawiającym zostaje zwarta na czas nieokreślony.
7. Klient ma możliwość w każdym czasie edycji swoich danych.
8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie
wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w akapicie 1 lit 1, e‐mailem na adres: info@optiblok.com
lub info@belutti.com. Umowa zostanie rozwiązania z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez
Sprzedawcę.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia
§ 8

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Salony optyczne.
2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. W dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach
09:00‐17:00 Sklep oferuje mailowe lub telefoniczne wsparcie przy składaniu zamówień. W celu
skorzystania z pomocy należy wysłać wiadomość mailową z opisem problemu na następujący adres e‐
mail: info@optiblok.com lub info@belutti.com lub zadzwonić pod następujący numer telefonu:
+48 512 274 061.
4. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Salon optyczny wybiera na odpowiednich
podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich wzoru (koloru – modelu) i kliknięciu przycisku „Do
koszyka”.
5. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Salon optyczny ma możliwość usunięcia
znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. Po weryfikacji koszyka, należy
kliknąć przycisk „Zamawiam”.
6. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ilości, cen oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz
z ich kosztem, stanowią skierowanie do Salonu optycznego przez Sprzedawcę zaproszenia do złożenia
oferty zakupu tych towarów. Salon optyczny z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam” składa
Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e‐mail z
potwierdzeniem otrzymania oferty od Salonu optycznego. Z chwilą otrzymania przez Salon optyczny od
Sprzedawcy wiadomości e‐mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
7. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, w szczególności w celu wyjaśnienia ewentualnych
wątpliwości, Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo.

V. Dostawa i płatność
§ 9

1. Płatność odbywa się za pobraniem lub przelewem z wyznaczonym terminem płatności. Dostawa
następuje przesyłką kurierską na adres wskazany przez Salon optyczny.
2. Salon optyczny jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed
złożeniem oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
3. Koszty dostawy na terenie Polski, ponosi Salon optyczny, chyba że zamówienie przekroczy minimum
logistyczne wynoszące 500 PLN (netto).
4. Koszty wysyłki towarów do państw Unii Europejskiej ponosi Salon optyczny.
5. O przewidywanym terminie doręczenia zamówionych towarów oraz statusie zamówienia Sprzedawca
poinformuje Salon optyczny w osobnej wiadomości.
6. Sprzedawca zwraca uwagę, że Salon optyczny ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej
i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.
VI. Zamów i Przymierz
§ 10

1. W celu zapewnienia najwyższej satysfakcji Klientów indywidualnych i dopasowania produktu do
indywidualnych potrzeb Klienta, za pośrednictwem niemniejszego sklepu internetowego Klienci nie
świadczący usług w ramach Salonów optycznych mogą skorzystać z usługi Zamów i przymierz, natomiast
zakupu oferowanych produkty mogą dokonać wyłącznie w partnerskich Punktach sprzedaży.
2. Skorzystanie z usługi Zamów i Przymierz jest możliwe tylko dla Zamawiających posiadających Konto
w Sklepie.
3. W celu skorzystania z usługi Zamów i Przymierz Zamawiający może wybrać wyłącznie 1 oprawkę z
całego asortymentu, którą chce przymierzyć, klikając przycisk „Dodaj do koszyka” przy wybranych
modelach, a następnie przejść do koszyka.

4. Zamawiający nie jest obciążany jakąkolwiek kwotą za skorzystanie z usługi Zamów i Przymierz.
5. Zamówione oprawki dostarczane są na wybrany przez Zamawiającego adres Punktu sprzedaży, który
znajduje się na liście salonów zamieszczonej na stronie www.belutti.com, w ciągu 3 dni roboczych od
dnia złożenia zamówienia. Dostawa może odbyć się wyłącznie do Punktów sprzedaży wskazanych przez
Sprzedawcę. Oprawy oczekują na Zamawiającego 72 godziny od momentu poinformowania
Zamawiającego o dostarczeniu przesyłki do Punktu sprzedaży.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu opraw.
7. Ceny zamieszczone na stronie Sklepu są cenami sugerowanymi. Zamawiający dokonuje zakupu na
warunkach i za cenę oferowaną przez wybrany Punkt sprzedaży.
VII. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną
§ 11

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca
składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e‐mail na adres poczty
elektronicznej Sprzedawcy: info@belutti.com lub info@optiblok.com) bądź w tradycyjnej formie
pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy).
2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie
do 14 dni od dnia jej otrzymania.

VIII. Zmiany regulaminu
§ 12

1. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o wprowadzanych
zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie.
2. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.
3. W wypadku jeżeli Klient nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian ma on możliwość usunięcia
swojego konta ze Sklepu internetowego. Klient, który nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany
Regulaminu może wypowiedzieć umowę o powadzenie Konta na zasadach określonych w § 7
Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe
§ 13

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.belutti.com , zakładka Regulamin.