Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Optiblok Sp. z o.o. jest Pan Robert Wakoń.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować:
• listownie przesyłając korespondencję na adres Optiblok Sp. z o.o. (z dopiskiem „IOD”),
• mailowo: iod@rprotection.com.pl


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dla osób których dane osobowe przetwarza Optiblok Sp. z o.o.
jako Administrator

Klauzula informacyjna dla klientów
Klauzula informacyjna dla pracowników firm zlecających
Klauzula informacyjna – zapytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Klauzula informacyjna – pracownicy kontrahentów
Klauzula informacyjna rekrutacja
Klauzula informacyjna współpraca
Klauzula informacyjna dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, współpracujących za podstawie umowy cywilno-prawnej
Klauzula informacyjna dla pracowników